Cập nhật đến ngày 30/6/2023

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

KHOA KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN

27/7/2016

2

VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM

8/6/2015

3

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

20/3/2012

4

TRUNG TÂM KỸ THUẬT GEN VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUỐC GIA (BIOTEC), THÁI LAN

4/9/2018

5

CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG

12/6/2008

6

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG TÂN LỘC PHÁT

14/6/2017

7

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIỆT Á

16/6/2016

8

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG BÌNH DƯƠNG

27/7/2016

9

CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN HOLDINGS

12/1/2019

10

MIGATA AGRO-FOOD UMYERSITY. JAPAN

07/2019

11

UNIVERSITI MALAYA

02/2020

12

CÔNG TY TNHH MIDOLI

2020

13

VIỆN PASTEUR TP. HCM (2018)

2018

14

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ LAN

17/9/2020

15

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

10/11/2020

16

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH NAM ANH

10/11/2020

17

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN

10/11/2020

18

VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

10/11/2020

19

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

10/11/2020

20

TRUNG TÂM CNSH TP.HCM

10/11/2020

21 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM LAN HẢO 10/3/2022
22 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA (NAM KHOA BIOTEK) 29/6/2022
23 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 29/6/2022
24 CÔNG TY TNHH TM-DV SẢN XUẤT HUMAN & TECHNOLOGY 29/6/2022
25 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP PHÁT 29/6/2022
26 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG 29/6/2022
27 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT TIẾN LỘC 01/11/2022
28 CÔNG TY CỔ PHẦN TEECOM 11/05/2023
29 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P 11/05/2023
30 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VIETLABS 11/05/2023
31 TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM PHÂN BÓN QUỐC GIA 11/05/2023
32 Rangsit University - Faculty of Science 20/03/2023