Cập nhật đến ngày 30/6/2022

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ V-CLICK

27/12/2016

2

CÔNG TY CP PHẦN MỀM MISA

11/6/2012

3

CÔNG TY TNHH NC9 VIỆT NAM

4/12/2017

4

HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC ACCA

5/10/2016

5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HUỲNH DŨNG TINH THÔNG

20/9/2018

6

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA)

30/5/2018

7

HIỆP HỘI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÔNG CHỨNG ANH QUỐC (CIMA)

18/5/2016

8

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN A&C.

07/2020

9

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM.

07/2020

10

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AS.

07/2020

11

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT.

07/2020

12

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ÚC.

07/2020

13

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỒNG HƯNG.

26/7/2020

14

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÊ MINH.

26/7/2020

15

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT.

07/2020

16

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG.

07/2020

17

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT.

26/7/2020

18

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG NAM.

07/2020

19

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN U&I.

28/8/2020

20

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN BẮC ĐẨU

07/2020

21

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

1/7/2020

22 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHAI MINH 22/4/2022
23 CÔNG TY DFK VIETNAM 22/4/2022
24 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN GIA CÁT 22/4/2022
25 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
HÓA CHẤT MIỀN NAM
22/4/2022
26 HIỆP HỘP KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC (ACCA) 02/6/2022
27 CPA AUSTRALIA LTD 16/5/2022