Cập nhật đến ngày 30/6/2022

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

07/2020

2

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

07/2020

3

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 24H

07/2020

4

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA MAI

07/2020

5

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE

07/2020

6

CÔNG TY TNHH T.P. VIỆT NAM

07/2020

7 CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI 01/03/2022
8 CÔNG TY TNHH LOGISTIC ẤN ĐỘ DƯƠNG 27/6/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE 27/6/2022
10 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÁP ANH 27/6/2022
11 CÔNG TY CỔ PHẦN BIO PLANET 27/6/2022