Cập nhật đến ngày 30/6/2022

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1

10/4/219

2

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3

10/4/219

3

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6

04/2019

4

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

04/2019

5

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

04/2019

6

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10

04/2019

7

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC, TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

04/2019

8

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHÚ MỸ HƯNG

04/2019

9

CÔNG TY LUẬT TNHH LÊ NGUYỄN

04/2019

10

CÔNG TY LUẬT TNHH ATIM

04/2019

11

CÔNG TY LUẬT TNHH INVESTPUSH

04/2019

12

CÔNG TY LUẬT TNHH HK & GIA LUẬT

04/2019

13

CÔNG TY LUẬT TÂM QUANG

04/2019

14

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV KHÔNG GIAN LUẬT

04/2019

15

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÝ NGUYÊN ANH

04/2019

16

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG LÊ

04/2019

17

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LƯƠNG KHẢI ÂN

04/2019

18

CÔNG TY LUẬT TNHH TNJ

04/2019

19

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN VĂN VIỆT

04/2019

20

CÔNG TY VN NAM ĐÀN VẠN AN

03/2019

21

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11

6/2020

22

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2

6/2020

23

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9

6/2020

24

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

6/2020

25

CÔNG TY LUẬT TNHH APOLO LAWYERS

6/2020

26

CÔNG TY LUẬT TNHH HÃNG LUẬT GIẢI PHÓNG (CN BÌNH DƯƠNG)

6/2020

27

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NGUYỄN BUN

6/2020

28

CÔNG TY LUẬT TNHH OLYMPIC

6/2020

29

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ VÀ CỘNG SỰ

6/2020

30

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂM TRÍ

6/2020

31

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI TRÍ TÍN

6/2020

32

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV GETWIN

6/2020

33

CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN PHÁT

6/2020

34

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHAN ĐÌNH KHÁNH

6/2020

35

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG VIỆT LUẬT

08/5/2020

36

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH XUẤT NHẬP KHẨU KIM XUÂN QUANG

05/2020

37

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN 5

5/9/2020

38

CÔNG TY TNHH HÃNG LUẬT THÀNH CÔNG

1/6/2020

39

CÔNG TY CP HỆ THỐNG LUẬT THỊNH TRÍ

1/6/2020

40

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

21/5/2021

41

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NINH THỊ HIỀN

21/5/2021

42

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI SÀI GÒN

21/5/2021

43

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN LUẬT

21/5/2021

44

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NAM SƠN

21/5/2021

45

CÔNG TY LUẬT MTV VÂN HOÀNG MINH

21/5/2021

46

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG TÂN

21/5/2021

47

CÔNG TY LUẬT T&Q

21/5/2021

48

CÔNG TY LUẬT TNHH DIMAC

21/5/2021

49

CÔNG TY LUẬT TNHH THÀNH VĂN

21/5/2021

50

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG

21/5/2021

51 CÔNG TY LUẬT TNHH BAVN 25/03/2022
52 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV DB TRUNG LAWYER & ASSOCIATES 25/03/2022
53 CÔNG TY LUẬT TNHH THE LUX 25/03/2022
54 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUYỀN TÁC GIẢ CHÁNH TÍN 25/03/2022
55 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5 25/03/2022
56 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THANH ĐÌNH 25/03/2022