Cập nhật đến ngày 30/6/2022

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

CÔNG TY TNHH DAIWA RESORT

1/1/2018

2

HIỆP HỘI VĂN HÓA LỄ NGHI ỨNG XỬ NHẬT BẢN

17/10/2016

3

TỔ CHỨC GIAO LƯU QUỐC TẾ VĂN HÓA GIÁO DỤC NHẬT BẢN

2019

4

CÔNG TY TNHH MTV KNL INTERNATIONAL

11/9/2014

5

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐÀI LOAN TỈNH ĐỒNG NAI

30/09/2019

6

TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN

26/03/2021

7  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAISUN VIỆT NAM 19/01/2022
8  TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 16/05/2022