Cập nhật đến ngày 30/6/2022

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT

18/5/2016

2

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

09/8/2019

3

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

09/8/2019

4

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VIỆT THÀNH CÔNG

15/8/2016

5

HIỆP HỘI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM (VFAI)

30/6/2018

6

THE LNSTITUTE OF GHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW)

02/10/2019

7

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

03/11/2020

8

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

11/2020

9

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC VÔ SONG

11/2020

10

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - CHI NHÁNH TP.HCM

11/2020

11

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)

25/02/2021

12 TVN GROUP 18/5/20019
13 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI 22/6/2022