Cập nhật đến 30/06/2022

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

WORLDWIDE ORPHANS FOUNDATION (WWO)

1/8/2016

2

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - TƯ VẤN CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (SDRC)

1/1/2015

3

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

01/11/2019

4

TỔ CHƯC TAIWAN FUND FOR CHILDREN AND FAMILIES (TFCF)

02/2020

5

CƠ SỞ BẢO HỘ XÃ HỘI THẢO ĐÀN

03/2020

6

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH

03/2020

7

CÔNG TY TNHH NOBAN

03/2020

8

CLB CTXH CHUYÊN NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

03/2020

9

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤNCÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

03/2020

10

CÔNG TY TNHH DU LỊCH KIM

08/2020

11

CÔNG TY TNHH ẢNH VIỆT HOP ON - HOP OFF VIỆT NAM

08/2020

12

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC H3T

08/2020

13

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SACO

08/2020

14

CÔNG TY TNHH PTK TALENT POOL

08/2020

15

PHÂN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM TẠI TP.HCM (VICAS)

08/2020

16

CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VINA GROUP

08/2020

17

CÔNG TY TNHH YESEVENTS

08/2020

18

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI

1/8/2020

19  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VỀ GIỚI-GIA ĐÌNH-PHỤ NỮ VÀ VỊ THÀNH NIÊN (CSAGA) 1/6/2021
20  CÔNG TY TNHH MTV TAJIMA DA NANG  29/6/2022
21  CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT H.N.A 29/6/2022