Cập nhật đến ngày 30/6/2021

STT

ĐỐI TÁC

NGÀY KÍ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

01/2/2021

2

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LIÊN THÀNH HƯNG

01/2/2021

3

CÔNG TY TNHH THE AWAY GROUP VIỆT NAM

05/05/2021

4

CÔNG TY TNHH TÂN TÍN THÀNH

05/05/2021

5

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP RỒNG XANH

05/05/2021

6

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ MỸ

05/05/2021

7

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

1/7/2016

8

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNCC) - BỘ XÂY DỰNG

1/7/2016

9

CÔNG TY TNHH ONECAD VIỆT NAM

25/1/2018

10

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

6/12/2016

11

TVN GROUP

18/5/2019