Ngày cập nhật 30/4/2022

STT ĐỐI TÁC NGÀY KÝ
1 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MẶT ĐẤT SÂN BAY VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT (VIAGS TÂN SƠN NHẤT) 4/7/2018
2 HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) 8/8/2018
3 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX 16/06/2021