GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, cho biết kể từ ngày thành lập (15-11-2006), Tạp chí Khoa học của trường đã không ngừng phát triển.

Từ một tạp chí đa ngành chỉ xuất bản bản in (số tổng hợp) theo quý, bằng 1 ngôn ngữ tiếng Việt, đến nay Khoa học đã có 6 tạp chí chuyên ngành, được xuất bản theo tháng bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả 6 tạp chí chuyên ngành này đều có mặt và có vị trí cao trong Bảng Công bố xếp hạng 84 tạp chí khoa học Việt Nam theo chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor - IF) và chỉ số H-index theo thông lệ quốc tế, trong hơn 400 tạp chí của danh mục được tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Đến tháng 8-2021, 6 tạp chí này cũng đã được chấp nhận tham gia hệ thống thư mục tạp chí truy cập mở quốc tế DOAJ (Directory of Open Access Journals). Hai tạp chí trong số này đã được chấp nhận tham gia hệ thống trích dẫn ACI (Asean Citation Index) vào cuối tháng 10-2021.

Nguồn: nld.com.vn

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TH VERSITY C UNIVERSITY KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ»” CHÍ MINH 2006-2 2021) CÔNG BỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀO HỆ THỐNG TRÍCH DẪN ACI VÀ HỆ THỐNG THƯ MỤC TẠP CHÍ TRUY CẬP MỞ QUỐCTẾ Thành phố ổ»Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2021 TRƯỜNGĐAIHOCMOT.HOCHMIN'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'LỄKY KỲ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ» CHÍ MINH (2006- 2021) CÔNG BỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐALHOC MỞ ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀO HỆ TH TRÍCH VÀ HỆ THỐNG THƯ MỤC TẠP CHÍ Thành phố Há» #DOAJ'