PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - PHỤ TRÁCH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Phòng 003, số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39302146

Email: osa@ou.edu.vn