Ngày 13/5/2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc – Châu Á (KOAECA) đã cùng nhau tiến đến ký kết thoả thuận MOU. Hai bên ký kết trên tinh thần phát triển vì lợi ích chung, thúc đẩy quá trình hợp tác, liên kết tại các lĩnh vực:

  • Trao đổi giảng viên, nhân viên;
  • Trao đổi sinh viên;
  • Thực tập;
  • Thành lập trung tâm văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc; và
  • Hợp tác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sự kiện đánh dấu quan hệ hợp tác lâu dài, hướng đến những hoạt động thiết thực cho sự phát triển cũng như góp phần nâng cao vị thế hai đơn vị./.

Một số hình ảnh tại Lễ Ký kết: